Тайваний хүүхэд гэр бүлийг дэмжих сан

Ядуу өрх, өсвөр насны болон бусад насны ядуу хүүхдүүдэд амжиргааны халамж тусламжийн үйлчилгээ, хүүхдүүдийн боловсролыг дээшлүүлэх, нийгмийн эрүүл мэнд, эрүүл ахуйд чиглэсэн болон хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх

Хаяг: ЧД, 3-р хороо, Худалдааны гудамж, Тайваний төв, 205 тоот

Бараа нэмэгдлээ