Нэгдсэн Үндэсний Байгууллага (НҮБ)

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Нэгдсэн Үндэстний гудамж,

НҮБ-ын байр

Утас: 70105652, 315652

Бараа нэмэгдлээ