Одун, Наруны найзууд

Одун

Сайн уу?   Миний нэрийг Бумбардай гэдэг, би таван настай. Би Одун, Нарун хоёрын шинэхэн найз... Дэлгэрэнгүй

Бараа нэмэгдлээ