Үлгэр домог

Эрхий мэргэн

Эрт урьд цагт энэ дэлхийд долоон нар гараад, ган гачиг болоод, газрын хөрс улайгаад, ус мөрөн ширгээ... Дэлгэрэнгүй

Бараа нэмэгдлээ