Сургамж үгс

Сургамж үгс

Уншсанаараа хүн юмыг мэдэж авдаг, ярилцсанаар гүйлгээ ухаан суудаг, бичиж дадсанаар алдаа гаргахаа б... Дэлгэрэнгүй

Бараа нэмэгдлээ